Marc-Beenders

Bedrijven boos over waterfactuur 2008 en 2009

VKW Limburg is niet blij met de zeer laattijdige inning van waterfacturen die de afgelopen maanden bij heel wat bedrijven in de bus vielen.

"Het gaat om ondernemingen die geheel of gedeeltelijk hun eigen water oppompen en nu via hun drinkwatermaatschappij facturen over de zogenaamde 'gemeentelijke vergoeding' ontvangen voor heffingsjaren 2008 en 2009," legt Marc Beenders van VKW Limburg uit. "Deze heffing slaat op de inzameling en het transport van geloosd afvalwater via de rioleringen of grachten. De gemeente is zelf bevoegd voor de uitbouw en het beheer van de rioleringsinfrastructuur en de bekostiging daarvan." In Limburg groepeerden 33 gemeenten zich hiervoor binnen de intercommunale Inter-Aqua (Infrax).

"Deze laattijdige inning, en dit zonder enige voorafgaande communicatie, kan voor ons niet door de beugel," aldus Beenders. "Naast andere stappen om hieraan te verhelpen, adviseren wij in eerste instantie aan alle eigen waterwinners om de ontvangen facturen grondig na te kijken. Let daarbij op de berekening van het te betalen bedrag, maar vooral op het volume water dat gebruikt wordt als berekeningsbasis."

De heffing is namelijk een belasting op het volume geloosd water. "De VMW houdt echter bij de berekening vaak rekening met het volume opgepompt water. Dit kan bij heel wat bedrijven grondig verschillen. Wanneer je over bewijs beschikt om het (lagere) volume geloosd water aan te tonen, kan het de moeite zijn om je factuur te protesteren." Let wel, dit dient volgens de wet binnen een 'redelijke termijn' (lees: zo snel mogelijk) en schriftelijk te gebeuren, al dan niet m.b.v. een aangetekende brief.