vervoerwindmolens_TP_003-300×200

Bedrijven naar Raad van State over regels uitzonderlijk vervoer

Vijf Limburgse bedrijven hebben, met de steun van Voka Limburg, bij de Raad van State een procedure ingeleid om de huidige regelgeving rond uitzonderlijk vervoer nietig te laten verklaren. “Te ingewikkeld en tijdrovend,” zeggen ze. Sinds twee jaar is een nieuw KB van kracht dat het uitzonderlijk vervoer regelt. Daarin wordt onder meer gestipuleerd dat bedrijven gebruik kunnen maken van een netwerk van vaste reiswegen. Voor het stuk reisweg dat buiten dit netwerk ligt, moeten er bijkomende vergunningen worden aangevraagd bij de FOD Mobiliteit.

“Het aanleveren van die vergunningen vergt veel tijd omdat er advies moet gevraagd worden aan de wegbeheerders,” zegt Rik Pauls van Pauls Convoy Service. “En daar knelt het schoentje, want de samenwerking tussen de federale overheid en de gewesten (wegbeheerders) verloopt stroef.”