Behoud werknemers is dé topprioriteit komende jaren

Het behouden van goede medewerkers is de komende jaren voor de Limburgse bedrijven de allergrootste uitdaging op vlak van personeelsbeleid. Meer dan 70 procent vindt dit dé topprioriteit. Dat blijkt uit een enquête die werkgeversorganisaties Unizo-Limburg en VKW Limburg zopas bij 550 ondernemingen organiseerden.

hr managementDe crisis zorgt niet meteen voor een euforische stemming op vlak van werkgelegenheid. Als tweede prioriteit zegt 44 procent van de ondervraagden dat ze de tewerkstelling in hun bedrijf willen behouden of garanderen. Het invullen van vacatures komt pas als zevende aan bod (23,7%). Nog belangrijker zijn onder meer de investeringen in opleiding van de medewerkers (26,6%), het klaarstomen van medewerkers om ze breder te kunnen inzetten voor meerdere functies (26,2%), het aanpakken van het gebrek aan motivatie en respect op de werkvloer (26%) en manieren zoeken om een goede balans tussen werk en privé voor de medewerkers te bieden (25,8%).

Status quo
Nog meer uitdagingen die de Limburgse bedrijven in mindere mate vernoemen, zijn de communicatie tussen generaties op de werkvloer, coaching, employer branding en de samenstelling van een competitief loonpakket. Dat het aanwerven van nieuwe medewerkers niet meteen hoog op de agenda staat, blijkt ook uit deze cijfergegevens: slechts 17 procent van de Limburgse bedrijven stelt in de komende jaren een stijging van het personeelsbestand in het vooruitzicht. De overgrote meerderheid (60%) denkt aan een status quo. Vooral de productiebedrijven voorspellen een neerwaartse trend. De groothandel is daarentegen het meest optimistisch.

Desondanks de negatieve vooruitzichten, ondervindt nog steeds 50 procent van de Limburgse ondernemingen last bij het zoeken naar geschikt personeel. Dit is veel, maar wel het laagste cijfer van de laatste 7 jaar. In 2007 bijvoorbeeld was bijna ieder bedrijf de wanhoop nabij.