Beliprof in Genk maakt opnieuw winst

Beliprof

, de onderneming uit de Belisol-groep die ramen en deuren levert voor de projectenmarkt, heeft te lijden onder de crisis. Waar de vennootschap in het verleden een jaarlijkse omzet van zo'n 10 miljoen euro realiseerde (cf. hun website), moest het vorige boekjaar worden afgesloten met een omzet van 7,6 miljoen euro. In het verlengde boekjaar ervoor, sloot Beliprof af op 13,6 miljoen over 21 maanden, wat verrekend op jaarbasis, ook onder de 10 miljoen blijft (7,7).

In het jaarverslag stelt de Raad van Bestuur dat het huidige economische klimaat leidt tot kleinere orders en tot klanten die prijsgunstiger kopen. De marktprijzen staan aldus onder druk, waardoor Beliprof het risico loopt de verhoging van de grondstofprijzen niet te kunnen doorrekenen aan de klant. Positief is wel dat Beliprof het boekjaar met winst wist af te sluiten, wat al was geleden van het boekjaar 2006-2007.