Bereid tot meer geld voor snelle vergunning

Bedrijven zijn bereid méér te betalen om sneller hun vergunningen rond te krijgen. Dat blijkt uit de doctoraatsverhandeling van Wim Marneffe (UHasselt). De lange procedures om vergunningen te bekomen, zijn al langer een doorn in het oog van vele ondernemers. En 'time is money'...

De resultaten van de bevraging bij 276 Vlaamse ondernemers in 2010, wijzen onder meer uit dat kleine bedrijven - relatief gezien - meer willen betalen dan grotere bedrijven. Gemiddeld willen bedrijven 1.870 euro betalen voor een reductie van 60 dagen (of omgerekend 31 euro/dag). Eenmanszaken willen 1.250 euro betalen (of bijna 21 euro/dag). De bvba’s zijn bereid bijna 2.040 euro op tafel te leggen (34 euro/ dag) en nv’s gaan tot 2.566 euro (43 euro/dag).

“Opvallend is dat nv’s ‘slechts’ twee keer meer willen betalen als eenmanszaken, terwijl de omzet van nv’s vele keren hoger ligt. Grote bedrijven hebben vaak meerdere procedures tezelfdertijd lopen, terwijl eenmanszaken vaak echt op een vergunning zitten te wachten”, legt Marneffe uit.

“Grotere bedrijven kunnen de wachttijd ook beter inschatten en calculeren die periode in bij de planning van het project. Grotere bedrijven vinden het inkorten van de wachttijd (56%) daarom minder prioritair dan bvba’s (69%) of eenmanszaken (74%).”

Ondernemers die eerder al vergunningen hebben aangevraagd, zijn bereid meer te betalen. Hoe meer vergunningen eerder al geweigerd zijn aan een ondernemer, hoe meer hij wil betalen...