Binnenvaart trekt weer aan dankzij hoogovens

Sinds begin dit jaar lijkt de binnenvaart in de provincies Antwerpen en Limburg aan een voorzichtig herstel begonnen. Dat is vooral te danken aan de heropstart van de Luikse hoogovens. Dat is in Mol gezegd bij de ingebruikname van het nieuwe ponton ‘Valère Vautmans’. Vorig jaar zag de De Scheepvaart - de beheerder van de waterwegen in Antwerpen en Limburg met vooral het Albertkanaal - 33,4 miljoen ton over haar kanalen vervoeren: 15% of zowat 6 miljoen ton minder dan in het topjaar 2008. Voor ruim 4,7 miljoen ton kwam die terugval op rekening van de Luikse hoogoven. Het containervervoer daalde in 2009 in aantallen (TEU) met 8 procent. De Scheepvaart investeerde ook verder in kaaiconcessies voor 80% gefinancierd door de overheid in ruil voor welbepaalde streefvolumes. Voor het eerste kwartaal noteerde algemeen directeur Chris Danckaerts een trafiekgroei met 4 procent, in hoofdzaak dankzij de heropstart van een Luikse hoogoven. “Wij hebben goede hoop dat wij vrij snel ons oorspronkelijke niveau opnieuw zullen bereiken.” Het containervervoer groeide tijdens datzelfde kwartaal zelfs met 20 procent ten opzichte van het eerste kwartaal vorig jaar, een absoluut dieptepunt.