Bom geld voor Genkse bieb-software

Brocade Library Services, een softwarehuis dat programma's schrijft voor de automatisering van bibliotheken, krijgt van de LRM een financiële injectie van 800.000 euro. De participatie is goed voor 22% van de aandelen en kan worden verantwoord door het feit dat Brocade Library Services de maatschappelijke zetel in Genk heeft ondergebracht. Bedoeling is om hier op termijn 14 mensen tewerk te stellen.

brocade cipalBrocade was tot dusver een product van de ICT-intercommunale Cipal in Geel. Met het verse geld (Cipal zelf legt ook 400.000 euro op tafel) is de toepassing in een aparte vennootschap gegoten, en kan de afdeling met de nodig souplesse de buitenlandse expansie voortzetten. Brocade kan immers rekenen op heel wat interesse uit Afrika. Als voorbeeld gelden de 900 openbare bibliotheken in Zuid-Afrika die met de Vlaamse software werken. Ook in Nederland zijn de eerste contracten getekend. Het gaat onder meer om databanken die de inventaris van de boeken toegankelijk maken en software die de uitleendienst het leven makkelijker maakt.