bouchez

Bouchez belooft: “Minder kosten voor Limburgse bedrijven”

“Bedrijven die mensen aanwerven en investeren in opleidingen verdienen een beloning. Want we moeten meer volk aan de slag krijgen. Wie meer werk zegt, zegt meer koopkracht, minder belastingen, hogere pensioenen en een betere begroting.” Het zijn de woorden van MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez in een gesprek met Limburgse topondernemers bij Voka Limburg, dinsdagavond.

Tijdens het evenement 'Toppolitici ontmoeten ondernemers' geeft Voka Limburg ondernemers de kans om rechtstreeks in dialoog te gaan met een toppoliticus. Dinsdag was MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez te gast in het Huis van de Limburgse Ondernemer. De ondernemingen schoven hem alvast het moeilijke vraagstuk van de arbeidsmarkt voor de voeten. “Willen wij de concurrentiepositie van onze Limburgse ondernemingen versterken, moet de overheid voor de juiste middelen zorgen om dit te bewerkstelligen", zei gedelegeerd bestuurder Johann Leten. "Anders dreigt er economische schade op lange termijn, die onze welvaart in de provincie in het gedrang brengt.”

Bouchez was voorbereid. “Alles begint met het behalen van de 80% werkzaamheidsgraad in ons land”, zo begon hij zijn betoog. “Want dat zou de staat elk jaar 40 miljard euro opleveren dankzij alle terugverdieneffecten. Wie werkt, moet altijd meer krijgen. Dus ook een hoger pensioen voor wie minstens 15 jaar van de actieve loopbaan heeft gewerkt.”

De voorzitter van de Franstalige liberalen wil dus meer netto voor wie werkt én minder kosten voor bedrijven. “Door op de laatste van vier loonindexeringen dit jaar geen sociale bijdragen te innen, zou 500 miljoen euro naar de koopkracht van werkende mensen gaan en 1 miljard naar de concurrentiekracht van bedrijven. Daarnaast zou een bedrijf dat een langdurig zieke in dienst neemt, daarvoor een premie van 3.600 euro moeten krijgen. Artsen en ziekenfondsen moeten worden geresponsabiliseerd om misbruiken tegen te gaan. En als een langdurig zieke aan de slag kan bij een nieuwe werkgever moet die werkgever daarvoor een vermindering van sociale bijdragen krijgen. Ondernemingen die mensen opleiden en in dienst nemen moeten beloond worden met 20% minder bedrijfsvoorheffing voor een periode van maximaal 5 jaar.”

Voka Limburg toonde zich alvast positief tegenover voorstellen. “Alleen wordt de soep nooit zo heet gegeten als ze wordt opgediend”, stelt voorzitter Karin Van De Velde. “Zo zien we dat de huidige arbeidsdeal tekort schiet om voldoende mensen aan een job te helpen, de pensioenhervorming die op tafel ligt zou het tegenovergestelde moeten zijn om de krapte op de arbeidsmarkt aan te pakken. Ook missen we een vereenvoudiging van de algemene fiscaliteit én een verlaging van de lasten op arbeid. Op de koop toe zien onze ondernemingen de loonkosten ontsporen door de ene loonindexering na de andere, met alle gevolgen van dien voor onze concurrentiepositie.”

En ze besluit: "Werk kan pas echt een medicijn zijn voor onze samenleving als de federale overheid de juiste ingrediënten gebruikt voor de samenstelling ervan. Daarom vragen wij de regering niet in verkiezingsmodus niet verzanden én werk te maken van onze arbeidsmarkt, onze pensioenen en onze fiscaliteit. Deze zaken zijn te belangrijk, te cruciaal voor onze Limburgse ondernemingen om ze niet aan te pakken.”