Bouw- en milieuvergunning worden één

De Vlaamse regering zal binnenkort het langverwachte decreet goedkeuren met de integratie van de bouw- en milieuvergunning tot één 'omgevingsvergunning'. “We zijn blij dat dit eindelijk gerealiseerd wordt," zegt Johann Leten van Voka Limburg. "Al zeker 15 jaar lang hebben we op deze nagel moeten kloppen, en dat is te lang."

De aparte procedures voor de 2 vergunningen leidt inderdaad al lang tot onduidelijkheden. Soms krijgt een onderneming wel een bouwvergunning, maar dan geen milieuvergunning, of omgekeerd. Soms is de gemeente bevoegd, dan weer de provincie en de ene kan beroep aantekenen tegen de beslissing van de andere. Bovendien kan een bedrijf maar een milieuvergunning krijgen voor maximaal 20 jaar, terwijl die in onze buurlanden onbeperkt in de tijd is.

bouwvergunning 2Deze wirwar wordt nu eindelijk opgelost. Johann Leten: “Door de fusie van bouw- en milieuvergunning tot een omgevingsvergunning komt er nu 1 procedure, 1 advies en 1 beslissing. Dat maakt het voor ondernemingen veel duidelijker en eenvoudiger. Een belangrijke vooruitgang is ook dat de termijn van 20 jaar voor de milieuvergunning wordt afgeschaft, wat meer rechtszekerheid oplevert voor de meeste ondernemingen.”

Het werk is nog niet af
"De Vlaamse regering moet wel ook nog zo snel mogelijk de nodige uitvoeringsbesluiten uitwerken voor dit decreet, zodat de Vlaamse ondernemingen vanaf 2014 effectief maar 1 vergunning meer moeten aanvragen.” Voka waarschuwt bovendien dat de uitzonderingen en evaluatiemomenten van het permanente karakter van de omgevingsvergunning zo beperkt mogelijk moeten blijven. “Als men hiervan misbruik kan maken om de omgevingsvergunning telkens weer in vraag te stellen, is de hele operatie een slag in het water en hoeft het niet voor onze ondernemingen”.