Bouwbedrijf en 2 horecazaken op de fles

De rechtbank van Koophandel, afdeling Tongeren, heeft vorige week uitspraak gedaan over onderstaande 3 faillissementen. Ze werden allemaal gedagvaard.

- Ed Jansen Bouw (Riemst)
- Sportcafé van Patrick Habex in Genk
- Kebabzaak De Turk op de Hoevezavellaan in Genk

Natens en Scheepers zijn de curatoren voor de eerste 2 falingen, Arts en Reniers zijn aangesteld voor het laatste. Voor 9 februari moeten de schuldvorderingen neergelegd zijn.