Bouwsector geschokt door 'open deur' voor buitenlanders

Het Europees Hof van Justitie heeft een eind gemaakt aan Limosa, het Belgische informatiesysteem dat sinds 2007 bijhoudt welke zelfstandigen en werknemers uit andere landen naar hier 'gedetacheerd' worden om te werken. "Een belemmering van de vrijheid van dienstverlening", vindt de Europese Commissie en nu dus ook het Hof. Gevolg: de deuren voor misbruiken om vooral goedkope arbeidskrachten zonder RSZ en andere verplichtingen naar hier te halen, staan wagenwijd open.

De Limburgse afdelingen van Bouwunie en de Confederatie Bouw zijn geschokt door deze beslissing. Het Hof elimineert op deze manier immers een belangrijk – zij het geen perfect - wapen in de strijd tegen grensoverschrijdende sociale fraude.

"Het is voor ons dan ook uitgesloten dat de Belgische overheid een aanwezigheidsregistratiesysteem uitdoktert dat in eerste instantie enkel geldt voor de Belgische bouwbedrijven en dat de buitenlanders, onder het mom van “Europa gaat dit toch niet toelaten”, ongemoeid zou laten", aldus provinciaal coördinator van Bouwunie, Davy Maesen.

Rik Mondelaers van de Confederatie voegt toe: "Wij vinden het onvoorstelbaar dat Europa het instrument verbiedt om buitenlanders tegen te houden hier komen werken, en het blootleggen van fraudecircuits hiermee wil stopzetten."