Cedubo wordt coördinator Vlaams bouwproces

Het Centrum Duurzaam Bouwen (CDB of Cedubo) gaat zich in de toekomst engageren om alle betrokkenen uit de bouwindustrie samen te brengen om te werken aan een concept dat bepaalt hoe bebouwd Vlaanderen er in 2030 moet uitzien. “Wij zullen daarin de rol van procescoördinator op ons nemen”, zegt Berthold Simons, directeur van CDB (foto). Eén en ander maakte Simons bekend naar aanleiding van de viering tien jaar CDB in Heusden-Zolder. Volgens Berthold (To) Simons zal in de toekomst het thema energie wel nog een centrale plaats innemen in de bouw, maar zal het zwaartepunt meer overhellen naar waterbeheer. “We blijven streven naar CO2-neutraliteit”, gaat Simons verder. “En we doen dat in de rol die ons van meet af is aangemeten. Dat wil zeggen door onder meer evenementen, activiteiten en bijeenkomsten voor bouwprofessionelen en voor gewone mensen die willen bouwen te organiseren. En daarin gaan we erg breed. Zo zal er niet alleen aandacht uitgaan naar het bouwaspect of de logistiek, maar ook naar water en omgaan met water, naar mobiliteit en ligging. En dat geijkt in nieuwe woonvormen waar alle betrokkenen mee vorm moeten aan geven.”

Ploegwerk

Volgens Simons zal in de toekomst niet meer de architect centraal staan in het bouwproces. “We zullen meer en meer uitgaan naar ploegwerk. Dat wil zeggen dat verschillende aannemers of onderaannemers, bouwheer, opdrachtgevers en noem maar op volledig deel moeten uitmaken van die ploeg zodat het resultaat zullen optimaliseren.”

Het CDB is trouwens open nu zondag tijdens de Made in Limburg Dag van 10 tot 17 uur en stelt er onder meer de vernieuwde permanente tentoonstelling voor.