Nieuws Limburg Corona is juridisch excuus bij leveringsproblemen

Corona is juridisch excuus bij leveringsproblemen

Corona is juridisch excuus bij leveringsproblemen

Als je niet aan je verplichtingen kunt voldoen omdat je eigen leverancier het laat afweten door het Corona-virus, geldt dit juridisch als een geval van overmacht. Tot die conclusie komt Hans Vangompel van Vangompel Advocaten in Hasselt.

Talrijke Chinese, maar ook andere bedrijven zijn momenteel niet in staat om hun leveringsverplichtingen na te komen als gevolg van overheidsmaatregelen om de verdere verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan. Een reisverbod, quarantaine, sluiting van douane, afgelast vliegverkeer,… het bemoeilijkt de zakelijke transacties enorm.

Mogelijk kunnen hierdoor de contractuele verplichtingen van producenten, groot- en kleinhandels met betrekking tot de leveringen, niet nagekomen worden. De financiële gevolgen zijn voer voor juristen. De vraag die zich stelt is of een Limburgs bedrijf de overmacht van zijn toeleverancier ten gevolge van het Coronavirus, zelf kan inroepen als eigen overmacht ten opzichte van zijn afnemers?

“Ja”, vindt Hans Vangompel. “Naar Belgisch contractenrecht is een schuldenaar bevrijd van zijn verplichtingen als hij kan aantonen dat zijn niet-uitvoering te wijten is aan een vreemde oorzaak of overmacht. Overmacht wordt gedefinieerd als ‘een onoverkomelijk beletsel voor de nakoming van een verbintenis’. Het moet gaan om een externe en onvoorziene omstandigheid die de nakoming van diens verbintenis relatie onmogelijk maakt en die niet aan de schuldenaar verweten kan worden.”

Dat is in deze kwestie het geval, aldus de jurist. “Er kan er van een onderneming menselijk, redelijk en praktisch niet worden verwacht de gevolgen van het Coronavirus op zijn eigen toeleveringen in te schatten en te voorkomen. De Corona-epidemie en gevolgen ervan zijn niet-voorzienbare en onvermijdbare gebeurtenissen. Overmacht dus. Daarmee is de schuldenaar bevrijd van zijn verplichting en draagt de schuldeiser (dus de cliënt) het eventuele financiële verlies.”

Reageer op dit bericht

Gerelateerde berichten

Veel gelezen in deze regio

Dit overzicht graag personaliseren met onderwerpen op jouw maat?

Maak een account aan en ga op onze gids pagina op zoek naar bedrijven, personen, sectoren en gemeentes die binnen jouw interessegebied vallen. Op deze manier kunnen we in onderstaand overzicht een gepersonaliseerde lijst van artikels tonen.