“Corona maakt puinhoop van teamwerk”

Met een krachtige tool, die de impact van corona meet op organisaties en de mensen die er werken, gaat HR-dienstengroep Umani Agency (Hasselt) opnieuw hechte teams smeden. Uit een grote bevraging blijkt immers dat werknemers zich door de lockdown en het thuiswerk, geïsoleerd, gedeconnecteerd van collega's, en zelfs angstig en eenzaam voelen. (*) "Er moet dus actie ondernomen worden willen we dezelfde productiviteit bereiken", zegt Sarah Porco van Umani Agency.

Onder invloed van de lockdown en de andere coronamaatregelen hebben er zich heel veel veranderingen voorgedaan bij zowel werkgevers als werknemers. De manier van samenwerken, de verwachtingen over de job en zelfs de persoonlijkheden van alle collega's zijn zodanig gewijzigd dat de match tussen beide partijen opnieuw geëvalueerd en bijgestuurd moet worden om tot een hecht en efficiënt team te komen.

HR-dienstengroep Umani gaat daarom een unieke tool lanceren (Lumina genaamd), waarmee de volledige 'employee journey' in kaart wordt gebracht én er concreet actie wordt ondernomen. "Lumina is een internationaal gewaardeerde methodiek, die een wetenschappelijk onderbouwde profilering maakt van elk teamlid", legt Sarah Porco uit. "Alle persoonlijkheidskenmerken komen haarscherp naar voor. Door alle profielen van het team te combineren, krijg je meteen een helder overzicht van de sterktes, zwaktes en vooral de complementariteit binnen je organisatie. Wat we zien is dat corona de huishouding grondig door elkaar heeft geschud. Teamleden beleven hun job vandaag helemaal anders. Ze hebben andere prioriteiten, verwachtingen en gevoelens. Die gewijzigde situatie zorgt nu voor botsingen en obstructie binnen de teams. Mensen gaan anders met elkaar om en zetten hun stekels op tegen verandering."

Een grondige analyse via de tool dringt zich op. "Je start met een actuele momentopname en stelt op basis daarvan vast of in het team 'de mayonaise pakt'. De knelpunten kunnen aangepakt worden met bijkomende trainingen, een herschikking in het team, of soms moet er zelfs afscheid worden genomen van wie niet meer past in de nieuwe structuur. Alleen zo kan je tot een hecht team komen dat de grote uitdagingen in het post-coronatijdperk de baas kan."

(*) Uit een bevraging bij 3.500 werknemers blijkt onder meer dat:
- De helft van de mensen in de toekomst 'soms' wil telewerken.
- Ze ervaren tijdens de lockdown iets meer autonomie, maar veel minder productiviteit.
- Gevoelens die door corona zijn toegenomen: geïsoleerd, gedeconnecteerd van collega's en organisatie, angstig, eenzaam en uitgesloten.
- Uitdagingen die door corona worden ervaren: zie grafiek hieronder: