Dames en andere clubs brengen business binnen

Zoals al in een eerder artikel gemeld, maakt Vlaams minister-president Peeters opnieuw geld vrij om netwerking tussen ondernemers te stimuleren. Dit gebeurt onder meer via peterschapsprojecten, zoals Ondernemerscoach. De clubs die hieraan deelnemen worden samengesteld naargelang de gemeenschappelijke interesses. Een bijzondere groep is die van de vrouwelijke ondernemers.

Jacqueline Mahieux van Genkse web- en e-mailmarketingbedrijf Infoweb (Flexmail) gaat al vele jaren naar de ontmoetingen, en is nog steeds even enthousiast. "Ik ben er een jaar of 5 geleden mee gestart," vertelt ze. "De bedoeling was vooral om iets bij te leren en tegelijk op een laagdrempelige manier nieuwe contacten te leggen. Ik moet zeggen dat die verwachtingen volledig werden ingelost. Mijn ervaring leert dat de banden die onder de deelnemers worden gesmeed erg intens zijn. In de eerste plaats met de 2 groepen van telkens een 20-tal vrouwelijke ondernemers, maar ook met de leden van de andere groepen die op dezelfde momenten samenkomen voor Ondernemerscoach. Tijdens het etentje vooraf of de receptie erna kunnen er makkelijk informele contacten worden gelegd. Dit laat toe om ervaringen uit te wisselen, maar ook om commerciële opportuniteiten af te tasten. Ik merk dat de deelnemers zich in de eerste plaats tot elkaar wenden als ze een leverancier zoeken. Dit gebeurt allemaal heel spontaan."

Jacqueline Mahieux treedt zelf ook op als 'meter' van een groep vrouwelijke ondernemers. "Ik ben een beetje het aanspreekpunt voor ondernemers die allerlei vragen hebben. Als ik zelf geen oplossing vind, verwijs ik door naar anderen in het netwerk. Daar is wel enig engagement voor nodig, maar ik doe dat graag. Het is een vorm van coaching, die vooral startende ondernemers goed kunnen gebruiken. In die zin willen we Ondernemerscoach ook verder uitbreiden door dieper in te gaan op inhoudelijke thema's waar de deelnemers specifieke vragen over hebben."

Meer info over het project: klik hier of mail naar Nadine.Nijssen@unizo-lim.be.