Directie Friesland trekt lessen uit sociaal conflict

De productie bij zuivelfabrikant FrieslandCampina is hervat. Het ontslag van de vakbondsafgevaardigde, dat de aanleiding was voor de staking, blijft gehandhaafd. De directie heeft de situatie uitgelegd aan de overige werknemers, maar zegt wel lessen te trekken uit de manier waarop het conflict werd aangepakt.

Het ontslag van een beschermde werknemer leidde afgelopen vrijdag tot een staking bij FrieslandCampina in Lummen, waar zo'n 400 mensen werken. Volgens de vakbonden werd de man op straat gezet omwille van zijn kritische houding die eigen is aan zijn mandaat als vakbondsman. "We hebben maandag de ploeg toegesproken die als eerste het werk heeft neergelegd," aldus gedelegeerd bestuurder Henri Loomans (foto). "Daarbij werd onderstreept dat het ontslag helemaal niets te maken heeft met het syndicale werk van de betrokken werknemer. Daarom zullen we ons voornemen om afscheid te nemen, handhaven. Uiteraard zullen we dit ontslag heel netjes afhandelen, zoals we dat overigens altijd doen. De mensen hebben aanvaard dat we deze beslissing in eer en geweten, en in het belang van het bedrijf hebben genomen. Het werk is dan ook inmiddels hervat. We kunnen opnieuw heel België met slagroom bevoorraden."

Henri Loomans zegt wel lessen te trekken uit dit conflict. "Het is duidelijk dat we dit anders moeten aanpakken als de situatie zich nog ooit zou voordoen. We moeten misschien voorafgaandelijk nog duidelijker communiceren met de vakbonden en zullen ook hun inbreng vragen om hier een procedure over te installeren."