Doorbraak in de maak voor alle Ford-werknemers

De bediendebonden van Ford Genk zijn met de directie overeengekomen dat ze donderdagavond alle antwoorden zullen krijgen op de resterende vragen. Als deze antwoorden bevredigend zijn, zal vrijdag tijdens de bijzondere ondernemingsraad het akkoord over de cao gefinaliseerd worden. Als dan ook de SWT-problematiek bij de bedienden van de toeleveranciers van de baan is, is er eindelijk een akkoord voor alle werknemers van de site.

ford displayDe bedienden van zowel Ford Genk als de toeleveranciers zijn de enigen die nog een cao moeten ondertekenen. Sociale bemiddelaars zijn ook deze week nog in de weer om de standpunten van bonden en directies dichter bij elkaar te brengen. Bij Ford Genk is er een doorbraak in zicht. "We hebben nu onze laatste vragen overgemaakt, en hebben afgesproken dat hier ten laatste donderdag een antwoord van de directie op komt," zegt Ronny Banken van het BBTK. "Als de informatie die we dan krijgen voor ons voldoet, kunnen we vrijdag op een bijzondere ondernemingsraad de informatie- en consultatiefase uit de Wet Renault afsluiten en overgaan tot de ondertekening van de cao."

Rest er nog de bedienden van de toelevering. Als de sociaal bemiddelaar er in slaagt om bij Lear, IAC en Syncreon een akkoord af te dwingen over het Stelsel van Werkloosheid met bedrijfsToeslag (SWT), zijn alle obstakels van de baan om de cao's samen op te kunnen sturen. Dat is ook goed nieuws voor de 170 Ford-arbeiders en een 100-tal arbeiders van de toeleveranciers die nu vrijwillig willen vertrekken. Pas ten vroegste 30 dagen nadat alle cao's zijn neergelegd, kunnen zij ontslagen worden, hun eenmalige premie innen en een nieuwe job aanvatten of gaan zoeken. Voor heel veel mensen zou dat een grote opluchting zijn. Zo kan iedereen zich concentreren op ten minste 1,5 jaar van relatieve gemoedsrust.