Drie van vier opdrachten toetsing ondernemersplannen naar Limburgse bedrijven

Vier bedrijven waarvan drie uit Limburg gaan ondernemersplannen beoordelen die bijstandsgerechtigen uit de gemeenten Maastricht en Kerkrade inleveren om een eigen bedrijf op te richten met (financële) hulp van de overheid.

Het gaat om de volgende bedrijven:

IMK, Geusseltweg 41C, Maastricht,

Intermezzo, Willem Vliegenstraat 20, Maastricht,

Motivity, Julianastraat 9A, Vlijmen en

Mosae/Aalscholver, Keerderstraat 91, Maastricht.

Voor elk onderdeel van de aanbesteding waren negen inschrijvers. De opdrachtsommen zijn niet bekend.

De bedrijven krijgen bijna € 3000 per uitgebreid rapport over een startende zelfstandige, voor kortere rapportages geldt een lager tarief. Jaarlijks gaat het om ongeveer 260 rapporten is de inschatting.

Dit is de opdracht:

'Het Zelfstandigenloket te Maastricht en de gemeente Kerkrade (verder "opdrachtgever" te noemen) verwachten van de inschrijver dat, naar aanleiding van de bijstandsaanvragen van (mogelijk toekomstige) zelfstandigen, de inpasbaarheid in en de mogelijkheden van de regelgeving worden beoordeeld.

Hierbij dienen bij startende zelfstandigen de ondernemingsplannen te worden getoetst op levensvatbaarheid. Tevens dient, voor zover van toepassing, de noodzakelijkheid en de hoogte van de kredietbehoefte te worden vastgesteld.

Bij de bijstandsaanvragen van gevestigde zelfstandigen dien(t)(en) de onderneming(en) eveneens te worden getoetst op levensvatbaarheid, waarbij de noodzakelijkheid tot bijstandsverlening en de hoogte van de eventuele kredietbehoefte dient te worden vastgesteld.

Voorafgaand aan, of naar aanleiding van de toetsing kan er behoefte blijken aan gerichte advisering over aanpassingen in de bedrijfsvoering die de onderneming(en) naar verwachting wel levensvatbaar maken'.

Bron: wijlimburg.nl. Overgenomen met toestemming.