“Geen fiat van vakbond voor invoering nachtwerk”

Patrick Dewael (Open Vld) roept op om de invoering van nacht- en ploegenarbeid te vergemakkelijken. Dat moet het concurrentieel nadeel ten opzichte van het buitenland wegwerken, zodat we meer e-commercebedrijven naar (Belgisch) Limburg kunnen lokken. Het voorstel, dat de steun geniet van VKW Limburg, houdt onder meer in dat het fiat van een vakbond niet langer nodig is om de arbeid flexibel te organiseren.

Sinds we het ene verdeelcentrum na het andere verliezen aan de Nederlanders omdat daar flexibele arbeid is toegestaan, gaan stilaan de ogen van onze beleidsmakers open. Zo werd in het Zomerakkoord al de lastenverlaging op nachtarbeid uitgebreid naar prestaties vanaf 20u 's avonds. Maar er moet méér gebeuren om honderden jobs naar hier te halen en te vrijwaren, vindt Patrick Dewael. Hij pleit in Het Belang van Limburg voor een snelle invoering van bovenstaande maatregel en een verdere versoepeling van nacht- en ploegenarbeid. Zo is het momenteel alleen mogelijk om nachtarbeid in te voeren als ten minste één vakbond zijn zegen geeft. Dewael wil daar van af.

VKW Limburg juicht de mogelijke verdere versoepeling toe. “Terwijl onze buurlanden de voorbije jaren optimaal en gretig inzetten op e-commerce, bleven wij hier in België ter plaatste trappelen", vindt gedelegeerd bestuurder Ruben Lemmens. "We hebben die trein gemist. Heel wat bijkomende jobs, zeker ook bij laaggeschoolden, zagen we zo door onze neus geboord. Dit terwijl onze werkzaamheidsgraad al zo laag ligt.”

En Lemmens gaat verder: “We spreken al geruime tijd over Industrie 4.0, maar onze arbeidsmarkt en regelgeving zijn vooralsnog allerminst 4.0. Een verdere versoepeling van de regels rond e-commerce en nachtarbeid juichen we dan ook toe. Die zullen toelaten e-commerce-activiteiten in België te behouden en te verder te ontwikkelen. Laat ons de kansen in het omarmen van de jobs en economie van morgen nu met beide handen grijpen. Beter laat dan nooit."