Geen straf voor uitbater Blue Olive na faling

De 47-jarige uitbater van de failliete Hasseltse brasserie Blue Olive op de Zuivelmarkt, heeft donderdag in de Hasseltse rechtbank opschorting van straf gekregen voor faillissementsmisdrijven. De rechtbank acht hem schuldig voor de laattijdige aangifte van het faillissement, het niet betalen van 33.500 euro rsz en het niet afdragen van 24.310 euro btw.

Blue Olive HasseltIn plaats van de boeken neer te leggen, betaalde hij enkele leveranciers die hij nodig had voor zijn andere activiteiten, oordeelde de rechter. De rechtbank verleende hem de gunst van de opschorting waardoor hij wel schuldig is bevonden, maar geen straf krijgt. Aan de curator moet de in Hasselt bekende cafébaas in totaal bijna 33.000 euro betalen.