Geld voor sanering industriegrond Tongeren

Op het industrieterrein Overhaam in Tongeren komt er weldra een flinke lap grond ter beschikking. De Vlaamse overheid heeft immers een subsidie toegekend voor de sanering van de vervuilde zone waar vroeger de bedrijven Nova en Gunther waren gevestigd. De toelage van bijna 300.000 euro past in het zogenaamde 'brownfieldconvenant' dat Tongeren als enige Limburgse gemeente heeft afgesloten. Dit is belangrijk omdat de saneringskost hoger is dan de potentiële opbrengst bij de ontwikkeling van het terrein, waardoor potentiële kopers bijgevolg afhaken omdat ze een saneringsverplichting erbij moeten nemen.

Eens de verontreiniging is verdwenen, zal de Stad Tongeren (schepenen Vrancken en Schiepers) de Gunther-site verkopen. Voor de voormalige Nova-terreinen werd al een contract afgesloten met supermarktleverancier Lambrechts nv.