"Gelijkschakeling statuut aan overheid doorrekenen"

“Als er voor 8 juli 2013 geen regeling wordt getroffen over de statuten van arbeiders en bedienden, dreigt voor de rechtbank eventueel een ‘levelling-up’, waardoor arbeiders de voordelen van het bediendenstatuut kunnen claimen." Dat zegt Nicholas Thoelen, advocaat bij het kantoor Claeys & Engels in Hasselt. "De meerkost die hiermee gepaard gaat voor de bedrijven, zoals de hogere opzeggingsvergoedingen en langere opzeggingstermijnen, kunnen op de overheid verhaald worden," aldus de advocaat.

Nicholas_ThoelenThoelen nam zijn standpunt in als spreker op een bijeenkomst van Voka Limburg. “Er is geen rechtsregel die stelt dat een wettelijke discriminatie sowieso moet opgelost worden met een ‘levelling-up’," aldus Mtr. Thoelen. "De statuten moeten dus niet noodzakelijk geharmoniseerd worden in de richting van het statuut van de bedienden. Ook het omgekeerde is mogelijk: waarom zou het statuut van een bediende niet aangepast worden aan dat van een arbeider? Dit systeem is veel flexibeler en minder duur.”

Volgens de advocaat kan de overheid aansprakelijk worden gesteld: “Een werkgever die een bijkomende, hogere opzegvergoeding moet betalen aan een arbeider, zal deze meerkost kunnen terugvorderen van de overheid.” Een stelling die zonder twijfel de gemoederen zal ophitsen tijdens de sociale onderhandelingen.