Grindsector betaalt nieuw industriegebied Kinrooi

De grindsector heeft voor zo'n 100 miljoen euro aan investeringen aangekondigd aan de Maaskant. Het gaat om projecten die de continuïteit van de grind- en zandwinning moeten garanderen voor de komende 20 jaar. Daarmee zijn ook de talrijke betonbedrijven in onze provincie verzekerd van een permanente aanvoer van grondstoffen.

Deze intiatieven spelen zich af in Kinrooi. Daar wordt onder meer de komende 4 jaar een zone voor ontgrinding heropgestart, die in de jaren '50 was stilgevallen door een gebrek aan moderne technologie. Dit gebied, dat samen met de omliggende terreinen zo'n 100 ha beslaat, zal nadien omgevormd worden tot natuurdomein. Verder zal er ook de volgende 20 jaar commercieel zand worden gewonnen in Kinrooi. De vergunningen zijn hiervoor rond. Tot slot zal in dezelfde gemeente nog voor het einde van dit jaar een nieuw industriegebied worden aangelegd van 35ha. Het is de bedoeling dat zich hier vooral innovatieve, technologische bedrijven vestigen die gelinkt zijn aan de land- en tuinbouwsector.