Groeigazelle Royal Doctors Kortessem

Vanuit Kortessem spelen CEO Joris Vanvinckenroye en zijn team tussenpersoon om patiënten uit heel Europa door te verwijzen naar de beste chirurgen.

“Ik heb eerst 10 jaar lang een motorrijschool gehad”, vertelt Joris Vanvinckenroye. “Veel plezier aan beleefd, heel hard gewerkt ook. In 2003 heb ik dan de zaak verkocht en mijn leven over een heel andere boeg gegooid. Ik ben verpleegkunde gaan studeren, volgde opleidingen aan de Vlerick-school en werkte ondertussen voor de firma Metronic. Voor hen bezocht ik ziekenhuizen en dokters in de hele wereld. Zo kon ik vaststellen dat er heel goede waren, en helaas ook iets minder goede… Vooral het feit dat sommige hypercommerciële charletans enorm veel geld vroegen aan buitenlanders, vond ik wraakroepend. ‘Daar moet ik ooit eens iets mee gaan doen’, dacht ik toen. En omdat het ondernemersbloed kruipt waar het niet gaan kan, groeide zo het plan om in 2008 van start te gaan met Royal Doctors.”

Joris Vanvinckenroye begon zijn zaak als een soort manager voor enkele uitstekende buitenlandse chirurgen. “Ik verwees patiënten door die op zoek waren naar kwalitatieve zorg, voornamelijk in de hartchirurgie. Geleidelijk kwamen er ook vragen naar andere specialisaties: ‘Ken je toevallig ook iemand met een goede reputatie voor mijn heup, of kan je mij iemand aanbevelen die mijn zoon van de drugs kan afhelpen’. En zo is Royal Doctors uitgegroeid tot een netwerk van bemiddeling tussen patiënten of hun verzekeringsmaatschappij enerzijds en zowat 250 uitstekende Europese ziekenhuizen en hun specialisten anderzijds. We hebben in 22 landen zo’n 110 mensen voor ons werken. Volgens een franchiseformule brengen zij patiënten aan in het netwerk, die wij vervolgens doorverwijzen naar de best mogelijke dokters.”

Royal Doctors uit Kortessem bemiddeld tussen patiënt, verzorging en verzekering

Tweede opinie

Recent werd ook de vraag naar een tweede opinie toegevoegd aan het dienstenaanbod. “Voor mensen die niet zeker zijn van de diagnose of voorgestelde behandeling, zoeken wij in ons netwerk een dokter die een tweede opinie kan geven. Wij zorgen dat de tweede dokter alle informatie krijgt, en maken desgevallend een afspraak voor een consultatie.”

In het model van Royal Doctors zijn verzekeringsmaatschappijen heel belangrijk. “Een Brit of Duitser kan bijvoorbeeld een operatie laten uitvoeren in Letland of Bulgarije, waar ze hem vaak veel teveel aanrekenen. Eenmaal thuis zal de verzekering van de patiënt de stapel facturen niet of slechts gedeeltelijk willen terugbetalen.

Vandaar dat zowel patiënten als verzekeringsmaatschappijen eerst Royal Doctors contacteren. Wij kennen de gangbare marktprijzen en kunnen zo de kosten vaak enorm drukken. De patiënt is op die manier altijd zeker van kwaliteit én van 100% terugbetaling.”

Bijkomend voordeel is dat Royal Doctors weet waar er wachtlijsten zijn en kan doorverwijzen naar een ander ziekenhuis in het netwerk.

En omgekeerd doen ook de ziekenhuizen beroep op hen.

“Ze vragen ons om alles in orde te brengen voor hun buitenlandse patiënten. Wij organiseren dan de operatie van a tot z, zodat noch patiënt, noch ziekenhuis of verzekering zich enige zorgen moeten maken.”

BAN Vlaanderen heeft me in contact gebracht met business angels die participeren in het kapitaal en ook strategisch advies geven.

Joris Vanvinckenroye is een aantal mensen zeer erkentelijk die de groei van Royal Doctors hebben mogelijk gemaakt. “Vooreerst was er Reginald Vossen van BAN Vlaanderen, die mij in contact heeft gebracht met de 2 business angels die als stille vennoot en als bestuursvoorzitter in het bedrijf geïnvesteerd hebben. Zij hebben tot op heden 22% van de aandelen en geven ook strategisch advies.

Van hun managementervaring kan ik nog veel leren. Ik vermeld ook graag Jan Tirez van Flanders Investment en Trade (FIT), die via zijn Vlaamse Economische Vertegenwoordigers in het buitenland enorm heeft geholpen om het netwerk uit te bouwen. Tot slot heb ik ook veel steun gehad aan Eric Dieusart van Agentschap Ondernemen. Groeien doe je dus zeker niet alleen…”

Het project Gazellesprong van de Vlaamse regering ondersteunt snel groeiende ondernemingen. Eén van de deelprojecten die op financiële middelen mag rekenen, is Groeigazellen, een initiatief van BAN Vlaanderen, in samenwerking met Concentra. “Als Business Angels Netwerk doen we meer dan alleen risicokapitaal zoeken voor jonge ondernemingen”, legt directeur Reginald Vossen (foto links) uit. “Met het project Groeigazellen willen we ervaren managers koppelen aan groeibedrijven en zo speci- fieke kennis bijbrengen om de slaagkansen van ondernemingen met veel potentieel te vergroten. Vandaar dat we ambitieuze bedrijven uitnodigen om zich te melden als Groeigazelle.” Kurt MEERS