Groen licht voor uitbreiding Tongeren-Oost

De Limburgse provincieraad heeft het ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) goedgekeurd dat de uitbreiding van het regionale bedrijventerrein Tongeren-Oost mogelijk maakt. Concreet komt er 57 hectare industriegrond bij, voornamelijk bedoeld voor kmo's die er logistieke activiteiten willen ontwikkelen.

Tongeren Oost Uitbreiding“Het rapport Strategisch Actieplan in het Kwadraat (SALK) is duidelijk, en bevestigde het gebrek aan ruimte voor bedrijven in Zuid-Limburg," zegt gedeputeerde van Ruimtelijke Ordening, Inge Moors. "Het SALK-uitvoeringsplan van de Vlaamse Regering vraagt een snelle planning en realisatie van het nieuwe terrein te Tongeren-Oost. Op basis van verschillende deelstudies concludeerde de deputatie vorig jaar al dat de zone ten zuiden van het bestaande regionale bedrijventerrein Tongeren-Oost het meest geschikt is om een uitbreiding van het regionaal bedrijventerrein te realiseren. Hiervoor werd nu een bestemmingsplan opgemaakt. Het verlies aan landbouwgrond wordt in dit ontwerpplan gecompenseerd door het landbouwgebruik in de gebieden Berg (militair gebied), Tumulus en Juffrouwenweg definitief te bestendigen.”