Grotere fruitboeren stellen veilingen in vraag

Nu de grote boeren groter worden, gaan ze alsmaar meer taken uitvoeren die ze vroeger door hun veiling lieten doen, zoals het sorteren en wassen van het fruit, het verpakken of de opslag. Meer nog, ze gaan ook vaker rechtstreekse prijsonderhandelingen voeren met retailers en exportklanten. Vandaar dat ze de functie van de veilingen in vraag beginnen te stellen, wat tot enige discussie heeft geleid.

Luc BelsMaar de veilingen zijn vastberaden om hun meerwaarde aan te tonen en het vertrouwen van de telers te herwinnen. "De veilingen zijn destijds opgericht om de beste prijzen af te dwingen," zegt Luc Bels, de nieuwe voorzitter van Veiling Haspengouw. "Als iedereen in gespreide slagorde zijn fruit bij de kopers aanbiedt, zal de markt heel onstabiel worden. Je moet niet vergeten dat ook de aankoopzijde zich sterk gegroepeerd heeft. Zo'n 70 procent van alle fruit dat wij verkopen (zo'n 43 miljoen euro), gaat naar de 10 grootste klanten. Iedereen heeft er dus alle belang bij om daar een groot en sterk blok tegenover te zetten." De veilingen werken intussen verder aan bijkomende dienstverlening, zoals de ontwikkeling van nieuwe variëteiten, advies rond gewasbescherming, commerciële contacten en concrete ondersteuning tussen de oogst van het fruit en de consumptie bij de eindklant (transport, wassen, sorteren, koelen,...).

Veiling Haspengouw heeft overigens een matig jaar achter de rug. De aanvoer stokte door het slechte weer eind 2011 en begin 2012. Er werd 89,5 miljoen kg fruit aangevoerd (-18%), goed voor een omzet van 61 miljoen euro (-5%).