Gunstige vooruitzichten voor Limburgse economie

Volgens de maandelijkse conjunctuurbarometer van Voka-Kamer van Koophandel Limburg is de dreiging van een nieuwe verslapping in de conjunctuur voorlopig bezworen. "Er is zelfs een merkbare tendens van opleving," zegt afgevaardigd bestuurder Johann Leten. "Vooral de export doet het merkelijk beter, maar draait nog niet op topsnelheid. Het blijft dus uitkijken. Want wanneer een structurele herneming van de export uitblijft en wanneer tegelijk het consumentenvertrouwen een deuk zou krijgen omwille van besparingen, inleveringsrondes en eventuele nieuwe financiële crisissen, dan slaat het conjunctuurverloop meteen onverbiddelijk opnieuw om."

"Een solide regering met een overtuigend en vertrouwenwekkend programma is in deze context op zeer korte termijn meer dan nodig," zegt Leten nog. "Gelukkig heeft ook de Limburgse bouwsector goede vooruitzichten. De positieve tendens is alleszins goed nieuws voor de werkgelegenheid, die we in de komende maanden dan ook zien stijgen."

Andere indicatoren voor gunstige vooruitzichten zijn het toenemend aantal starters (+10% in vergelijking met 2010), het stijgend aantal inschrijvingen van personenwagens en de uitstekende cijfers die het toerisme in Limburg kan voorleggen.