Heerlens Pay Dutch Group spil in nieuwe betaaldienst van TNT Post

Het Heerlense bedrijf Pay Dutch Group speelt een belangrijke rol in een nieuwe service van TNT Post. Het gaat om de introductie van de zogenaamde CheckPay. Daarbij wordt contant betalen aan de chauffeur van pakjeszendingen vervangen door elektronisch betalen.
Het Heerlense bedrijf - 7 mensen in Limburg, 4 in China - levert een deel van de (betalings)techniek. Verwacht wordt dat met name door de sterke opkomst van internetbestellingen de nieuwe manier van betalen een grote vlucht gaat nemen. 

De Heerlense onderneming verwacht door de nieuwe activiteit 2 tot 5 nieuwe mensen aan te kunnen trekken en de huidige omzet na 1 jaar te verdubbelen. 

Bron: wijlimburg.nl. Overgenomen met toestemming.