Helft zoekt job via Facebook en LinkedIn

Bijna de helft van alle hoger opgeleide werkzoekenden maakt gebruik van sociale netwerksites als Facebook (21%) en LinkedIn (70%) om in contact te komen met potentiële werkgevers. Dit blijkt uit een enquête die het Hasseltse bedrijf Thalento van Ben Greeven liet uitvoeren bij 1100 respondenten. Thalento verkoopt online assessments en testing technologie. Uit de survey blijkt ook dat de privacy ondergeschikt is aan de kansen die internet biedt op de jobmarkt. Bijna 70% van de ondervraagden is zelfs bereid om de resultaten van hun online assessment beschikbaar te maken voor rekruterende bedrijven. "Uit onze bevraging blijkt dat de sollicitant van vandaag duidelijk bereid is om informatie te delen over zichzelf, op voorwaarde dat hij duidelijke en transparante afspraken kan maken én dat hij er zelf ook iets uit leert," zegt Ben Greeven. "Met andere woorden, als het gaat om een win-winsituatie gebruikt de sollicitant vandaag actief de online mogelijkheden en is hij niet obsessief bezorgd om zijn of haar privacy."