Herman Schepers: slechtste of beste werkgever?

De vakbonden hebben maandag Herman Schepers van Horeservi Catering en Deliva in Genk een certificaat van 'slechtste werkgever' overhandigd. Maar vanuit zijn standpunt is hij misschien wel de beste werkgever... Lees en oordeel zelf:

De vakbonden protesteren tegen de plannen van Schepers om 64 contracten van onbepaalde duur om te zetten in tijdelijke overeenkomsten. Waar gaat het om? Bij Horservi Catering worden 64 mensen tewerkgesteld in de keukens van hogescholen. Vanaf de blokperiode einde mei tot eind september, alsook in de kerst- en paasvakantie, zijn de studenten afwezig, en zijn er geen, of slechts een handvol medewerkers nodig. De anderen vallen tot dusver in deze periodes terug op het systeem van economische werkloosheid.

Herman Schepers"Maar, de RVA heeft aangegeven dat we deze vakanties niet meer mogen overbruggen met economische werkloosheid," legt Herman Schepers uit. "Men zal dit niet langer als tijdelijke, maar als structurele werkloosheid beschouwen. Wat dus wil zeggen dat ik deze mensen zo'n 5 maanden per jaar zou moeten doorbetalen, zonder dat er werk is. En dat gaat dus niet. Vandaar dat wij overstappen naar tijdelijke contracten, zodat de betrokken werknemers in de tussenperiodes kunnen terugvallen op de 'gewone' werkloosheid. Ik word door de overheid verplicht om dat te doen. We kampen nu al met torenhoge loonkosten in vergelijking met andere landen. Als ik dan nog mensen moet betalen zonder dat ze ervoor werken, dan brengt dat de rest van de werkgelegenheid in gevaar."

De vakbonden klagen het gebrek aan overleg met Schepers aan, en hebben een aantal inhoudelijke argumenten om tegen de overschakeling naar tijdelijke contracten te zijn. Zo telt bij economische werkloosheid, deze periode mee voor de berekening van de eindejaarspremie, en bij 'gewone' werkloosheid niet. Bovendien zal iemand met een tijdelijk contract minder snel een lening bij de bank krijgen. En nog een reden, die de bonden echter niet luidop verkondigen: werknemers met een tijdelijk contract kunnen geen kandidaat zijn bij de sociale verkiezingen, en dus zo hun vakbondsmandaat verliezen...

Wat vindt u zelf? Goede of slechte werkgever? In het reactievak hieronder verwelkomen wij uw mening.