Het wordt Constant Pompen bij POM-ERSV

De 53-jarige Constant Pompen uit Zonhoven wordt de nieuwe directeur van POM-ERSV Limburg, de organisatie die instaat voor de voorbereiding, het overleg, de ondersteuning en de uitvoering van het sociaal-economisch beleid in Limburg.

gerits pompen“Wij zijn bijzonder tevreden met de aanstelling van dhr. Pompen, die een ruime managementervaring bij heel wat bedrijven in binnen- en buitenland heeft opgedaan," zegt Erik Gerits, gedeputeerde van Economie en voorzitter van POM-ERSV Limburg. "Samen zullen we POM Limburg verder uitbouwen tot een performante organisatie, die een actieve rol opneemt in de creatie van voldoende ruimte om te ondernemen, en in het vormgeven van het sectoraal, economisch beleid in de provincie.”

En Gerits gaat verder: “Limburg heeft behoefte aan een sterk economisch weefsel dat vanuit een stevige, regionale verankering een rol speelt in de globaliserende wereldeconomie. Daarvoor hebben we krachtige, economische ontwikkelingsstructuren en leidend ondernemerschap nodig. De uitgebreide internationale managementervaring van dhr. Pompen zal er zeker toe bijdragen dat de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) Limburg die krachtige, economische structuur vormt.”

Constant Pompen was tot voor zijn aanstelling bij POM-ERSV Limburg actief als Investment Officer bij de Belgische Maatschappij voor Internationale Investeringen (BMI). Daarvoor was hij CEO bij PT Swedish Match Cigars in Indonesië, waar hij een nieuwe fabriek uit de grond stampte, met na 5 jaar al 650 medewerkers. Na een overname kreeg hij zelfs de leiding over meerdere productiebedrijven, met in totaal 2.400 personeelsleden.

Hij is enthousist om aan zijn nieuwe opdracht te beginnen: “Na een ruime, buitenlandse loopbaan is het voor mij als geboren en getogen Limburger een bijzonder boeiende uitdaging om voor mijn eigen provincie aan de slag te mogen gaan. In nauwe samenwerking met het bestuur, de medewerkers en relevante sociaaleconomische actoren binnen en buiten de provincie, wil ik de schouders onder de verdere economische groei van Limburg zetten.”