Hoe zet je kennis om in concrete bedrijfsprojecten?

Aan universiteiten en hogescholen wordt veel (wetenschappelijke en technische) kennis vergaard. Vaak heeft die informatie veel potentieel om gebruikt te worden in een bedrijfscontext, en kunnen ondernemingen hier heel innovatieve toepassingen mee creëren. Probleem is dat bedrijven niet altijd weet hebben van wat er zoal wordt onderzocht en ontwikkeld in de scholen. Anderzijds kunnen de ideeën die op de schoolbanken ontspruiten, pas verder in de juiste richting worden uitgewerkt dankzij de input en feedback van de ondernemingen. Om de 2 werelden samen te brengen, richt het Innovatiecentrum Limburg collectieve onderzoeksprojecten op. Per sector worden bedrijven samengebracht om de aangevoerde kennis uit te diepen tot concrete, toepasbare projecten.

Deze formule heet Tetra, en heeft in het verleden al tot knappe innovaties bij bedrijven geleid. De deelnemers beschouwen het als een voorrecht om als eerste met de onderzoeksresultaten aan de slag te kunnen gaan, en hun eigen case er aan te koppelen. Nog tot 10 februari kunnen er onderzoeksprojecten worden ingediend. Op de website van het Innovatiecentrum staan per cluster alvast enkele voorbeelden, waar bedrijven aan kunnen meewerken. Deze projecten worden trouwens bijna volledig gefinancierd door het IWT.