Hoteleigenaar Harrie Beaumont: Ondernemers moeten vooral blijven ondernemen en niet managen

Horeca-ondernemer Harrie Beaumont vindt dat ondernemers ook in crisistijd niet moeten gaan managen maar vooral blijven ondernemen. Ondanks de economische dip wist Beaumont zijn omzet in 2010 te verbeteren. Hieronder zijn terug- en vooruitblik.

1. Wat was uw zakelijk hoogtepunt in 2010?

Ondernemen bestaat uit dagelijkse kleine en soms grote hoogte- en diepte punten. Hoogtepunten noemen we op de werkvloer een JOEPIE ! dit komt gelukkig veel vaker voor dan een diepte punt ( b.v. een gemiste opdracht )

Persoonlijk vind ik de per 1 januari 2010 officieel in gebruik genomen vergaderruimte THEBBOX een zakelijk hoogtepunt. Allereerst omdat het vernieuwend is en mijzelf veel plezier geeft ( zowel in ontwerpen als in gebruik ); anderzijds gebleken is

lopende het jaar dat de belangstelling vanuit het bedrijfsleven voor “anders bij elkaar komen dan traditioneel gebruikelijk “ groeiende is. Het verlies aan omzet in ons bedrijf op dit marktsegment tov 2009 is grotendeels weggepoetst.

2. Wat was uw zakelijk dieptepunt in 2010?

Een écht zakelijk dieptepunt 2010 hebben we voor ons bedrijf niet ervaren. In zijn algemeenheid geldt voor onze bedrijfstak wel dat prijzen en bezetting onder druk staan. Dit compenseren weer door te blijven investeren

In vernieuwing / onderhoud en service.

3. Gaat 2011 beter voor u worden?

Het resultaat van bovenstaand betekent dat we in 2010 een lichte omzetstijging constateren en dat we het rendement kunnen handhaven. We voorzien voor 2011 een lichte stijging in de omzet ondanks het feit dat de crisis voor onze bedrijfstak nog lang niet voorbij is.

Positief aspect voor ons bedrijf hierin is dat we nog een zelfstandig ( familie ) bedrijf zijn dat snel en adequaat kan reageren op veranderingen in de markt en niet afhankelijk is van derden ( lees aandeelhouders en banken )

4. Wat moeten Limburgse ondernemers in 2011 anders gaan doen?

Ondernemers moeten vooral blijven ondernemen en niet managen. Ondernemen voor mij is gebruik maken van ratio en emotie , lef tonen en passie overbrengen op medewerkers en gasten/klanten. Open staan voor vernieuwingen en luisteren naar mensen die goede

adviezen geven.

5. Wie is volgens u de Limburgse ondernemer van het jaar 2010?

Moeilijk te beoordelen , maar Marcel Mourmans ( Thiessen ) dwingt wel respect af ( zeker gezien ook zijn leeftijd ) ; iemand die mij kan boeien

6. Als u nu geen bedrijf had maar wel 1 mln euro, waar zou u die in steken?

Als ik geen bedrijf had maar wel 1 mln zou ik

a. Een bedrijfje beginnen

b. Vastgoed kopen als belegging

c. Beleggen in aandelen

Aangezien ik wel een bedrijf heb stop ik het miljoen liever in mijn eigen bedrijf. Waarom ? De béste belegging en dat op 1 april 2012 al 100 jaar !!!

Bron: wijlimburg.nl. Overgenomen met toestemming.