Industriegebied wordt in groen jasje gestopt

Het bedrijventerrein Nolimpark in Overpelt wordt de komende drie jaar omgevormd tot een groen industriepark. De intercommunale Nolimpark heeft hiervoor 120.000 euro vrijgemaakt, waarvan de helft wordt betaald met Europees geld.

Nolimpark is één van de oudste industriegebieden van Limburg met een geschiedenis van meer dan 40 jaar. “Om het bedrijventerrein op infrastructureel vlak te actualiseren, te moderniseren en vooral ook groener te maken, liet het directiecomité een 'revitaliseringstudie' maken," zegt burgemeester Jaak Fransen. "Dankzij het Europese project 2B Connect kunnen we vanaf dit jaar het onderdeel ‘groen’ van deze studie in de praktijk uitwerken."

veldparelmoervlinderZo zal Nolimpark de oude en versleten beplanting verwijderen, de zieke laanbomen rooien en de bufferzone onderhoudsvriendelijk herinrichten. Het industriegebied moet ook een thuis worden voor een aantal dier- en plantensoorten, zoals heide en brem, geelgors, heivlinder, veldkrekel en wilde bijen. “Hiervoor werken we samen met Natuurpunt, de Imkersbond en het Agentschap Natuur en Bos," zegt projectcoördinator Valérie Persoons.

Industriegroep Noord (IGO) zal de overkoepelende rol spelen. "We brengen de bedrijven bij elkaar en informeren hen over het project," vertelt voorzitter Carlo Dilissen. "Het is fijn dat de bedrijven vanuit het project 2B Connect ook groenadvies en ondersteuning zullen krijgen.”