Investeerders: Welcome to Limburg!

De Kamercommissie Financiën heeft woensdag het wetsontwerp goedgekeurd over de ontwrichte zones. Dit houdt in dat bedrijven die vanaf eind april in Limburg willen investeren, gedurende 2 jaar een korting van 25 procent krijgen op de bedrijfsvoorheffing. Concreet betekent dit een loonlastenverlaging van 4 tot 5 procent. Bovendien kan er tot 10 procent meer investeringssteun worden gegeven. Een competitief voordeel, dat internationale investeerders over de streep moet halen om hier hun centen te spenderen aan nieuwe vestigingen en de creatie van tewerkstelling.

Patrick DewaelPatrick Dewael, één van de eersten om de maatregel voor te stellen, is blij met de doorbraak: “Om méér bedrijven aan te trekken, méér jobs in eigen provincie te creëren en te behouden, zijn goede randvoorwaarden nodig zoals een goede ontsluiting, mobiliteit, vergunningen, opleidingen die aansluiten bij de arbeidsmarkt, hoger onderwijs, enzovoort. Maar dat is onvoldoende. Het grootste probleem waarmee ondernemers kampen is de hoge loonkost. De vorige en huidige regering doen belangrijke inspanningen om die loonkloof te dichten, maar uitzonderlijke omstandigheden, zoals de sluiting van Ford, vragen om uitzonderlijke en bijkomende maatregelen.”

En die zijn er nu. Unizo-Limburg reageert alvast positief: "Deze maatregel is een extra hefboom om tot investeringen over te kunnen gaan, zowel voor bestaande KMO’s als voor nieuwe bedrijven,” aldus Bart Lodewyckx. "Wan naast het mogelijk aantrekken van buitenlandse bedrijven is het nu reeds een evidentie dat deze maatregel onze Limburgse KMO's zal aanzetten om voor bijkomende tewerkstelling te zorgen. De effecten hiervan kunnen het verschil maken tussen aanwerven of niet aanwerven."

Voor Unizo mogen er nu nog extra maatregelen komen om de loonkostenhandicap helemaal weg te werken. Lodewyckx: “De loonkost is al veel te lang een rem op het investeringsklimaat en het aanwervingsbeleid. We moeten alles op alles zetten voor een snelle economische doorstart van onze provincie.”