Is ons ecologisch geweten nog te selectief?

Net zoals de rest van de transport- en logistieke sector, heeft Haven Genk te kampen met de negatieve conjunctuur. Is ons collectief ecologisch bewustzijn nog niet groot genoeg om te kiezen voor transport via het kanaal? "Dat begint stilaan," zegt algemeen directeur Leon Donders. "We hebben alle argumenten in handen om milieubewuste klanten te overtuigen. Transport via het water levert 35% minder CO2-uitstoot op per ton/km. Er zijn ook minder files, de wegen verslijten minder snel en de geluidsoverlast is veel beperkter. Maar de timing is niet ideaal, want door de crisis is de concurrentie in het wegvervoer zeer groot, wat uiteraard voor aantrekkelijke prijzen zorgt." En dus de milieubesparingen naar het achterplan verwijzen...
Intussen maakt Haven Genk zich klaar voor de dag dat de ecologische reflex wel de bovenhand haalt. "We hebben zopas nog 1,2 miljoen geïnvesteerd in 2 reachstackers en een overslagkraan," specifieert Leon Donders. "Een strategische optie om continuïteit te garanderen via het water en via het spoor." Het spoor wordt trouwens nog belangrijker voor Haven Genk. Er werd zopas een innovatieve treinverbinding gemaakt tussen Genk en Zeebrugge. "De eerste tests zijn positief, maar het is wachten op enkele commitments van klanten om het licht definitief op groen te zetten," aldus nog de directeur. De ministers Lieten en Crevits komen trouwens op 19 november naar Genk om deze treinverbinding officieel voor te stellen.