Jacobs blij met twee miljoen extra in kas

Qaelum, een spin-off van het UZ Leuven, die geleid wordt door Limburger Jurgen Jacobs, heeft zopas 2 miljoen extra kapitaal opgehaald. Het bedrijf maakt software waarmee de stralingsdosis bij medische beeldvorming kan gecontroleerd, geanalyseerd en verbeterd worden.

De bijkomende middelen worden op tafel gelegd door de bestaande aandeelhouders Gemma Frisius en business angel Marc Beuls. Bedoeling van de kapitaalinjectie is om de internationalisering uit te breiden. Hiervoor is een versterking van het management en de verkoopdiensten nodig.

jurgen jacobs qualumCEO Jurgen Jacobs: "Ik zie de interne investeringsronde als een bevestiging van de uitzonderlijke verwezenlijkingen van het hele Qaelum-team. De investeerders ondersteunen onze bedrijfsstrategie voor de komende jaren. We gaan onze lokale aanwezigheid in de belangrijkste EMEA-regio's vergroten en krijgen stilaan voet aan de grond in ziekenhuizen buiten Europa en het Midden-Oosten. Onze software is nu ook goedgekeurd voor gebruik in de VS en Canada. Over het algemeen merken we een toenemend bewustzijn in verband met medische straling en de bijbehorende risico's. Bovendien moeten afdelingen voor medische beeldvorming voldoen aan een aantal erkennings- en controleverplichtingen. Ons unieke aanbod vervangt het lastige karwei van langdurige manuele kwaliteitsevaluaties door een waardevolle tool voor continue kwaliteitsverbetering."