Jaga flink onderuit door grondstofprijzen

Verwarmingsfabrikant Jaga in Diepenbeek heeft vorig boekjaar afgesloten met een verlies van 1,87 miljoen euro. Dat blijkt uit de zopas neergelegde jaarrekening, die afsloot op 31/3/2011. Een jaar eerder werd nog winst geboekt (102.000 euro). De omzet liep lichtjes terug van 57,2 naar 55,7 miljoen, hoewel de raad van bestuur aangeeft dat er werd gehoopt op een omzetstijging. De hoofdoorzaak voor het slechte resultaat is de verkleinde marge, die ontstond toen de grondstofprijzen stegen en de verkoopprijzen niet gelijkmatig konden verhoogd worden. Jaga heeft intussen wel de eigen prijzen opgedreven en stelt dat het resultaat in het volgende boekjaar hierdoor positief zal beïnvloed worden. Gelijktijdig werden ook bindende contracten afgesloten die op vlak van grondstofprijzen nieuwe verrassingen moeten uitsluiten.

Zoals al eerder gemeld werd er ook organisatorisch ingegrepen bij Jaga. Jan Kriekels jr. heeft sinds 1 augustus 2011 de algemene leiding van het bedrijf in handen genomen.