"Juridische chaos dreigt vanaf 8 juli"

Als er op 8 juli geen akkoord is over het eenheidsstatuut, kunnen alle arbeiders naar de rechtbank stappen om met terugwerkende kracht extra loon, vakantiegeld en extralegale voordelen te claimen. Volgens advocaat Steven Renette dreigt een regelrechte juridische chaos als er niet snel een akkoord komt. "Dat akkoord moet bovendien alle aspecten van het eenheidsstatuut regelen, want nu lijkt het alsof het alleen om de opzegtermijnen gaat," aldus Renette.

steven renetteDe sociale partners onderhandelen momenteel in de grootste discretie over het eenheidsstatuut. De voorbije dagen was er te horen dat er zou worden gewerkt aan een gedeeltelijke oplossing, waarbij alleen de carensdag (eerste ziektedag) en opzegtermijnen zouden geregeld worden. Volgens Steven Renette is dat geen oplossing, want de onzekerheid over alle andere discussiepunten blijft dan bestaan. En dat zou zeer verstrekkende gevolgen kunnen hebben.

Renette somt op:

- Loon: Aangezien de meeste bedienden een hoger loon krijgen dan een arbeider, is de kans groot dat een herberekening de arbeider een fors bedrag aan achterstallige lonen oplevert (Ten minste als het verschil louter het gevolg is van het statuut). Eenvoudig wordt de berekening niet, want wat doet men met de overuren die de arbeider mogelijk kreeg uitbetaald? Bovendien is het niet uitbetalen van loon een misdrijf, wat maakt dat dergelijke vorderingen moeilijk verjaren en de arbeider dus ver in de tijd kan teruggaan.

- Vakantiegeld: Bedienden hebben doorgaans een hoger vakantiegeld. Dit dreigt een juridisch kluwen te worden, want het vakantiegeld van de bediende wordt door de werkgever betaald terwijl dat bij een arbeider de vakantiekas is.

- Eindejaarspremie: Ook hier zullen werkgever en werknemer aan het rekenen slaan. De achterstallige premie zal moeten betaald worden, de eerder betaalde premie teruggevorderd.

- Aanvullend pensioen: Ook hierdoor kan voor de werkgever een aanzienlijke meerkost ontstaan. De zogenoemde groepsverzekering is voor bedienden heel wat interessanter dan voor arbeiders, als die er al een hebben. Een mogelijke herziening kan leiden tot een achterstallige betaling van tienduizenden euro’s.

“Komt er niet over dit alles een akkoord, is het raden naar hoe de arbeidshoven gaan reageren als de eerste arbeider naar de rechter stapt omdat hij zich gediscrimineerd voelt,” aldus Steven Renette.