Juriscon, advies op maat om u bedrijf gezond te maken en te houden

image001

Met Juriscon in Overpelt is Limburg sinds augustus twee gedreven ondernemingsadviseurs rijker. Maite Regelbrugge en haar man Erwin David helpen met hun jarenlange ervaring ongezonde bedrijven er weer bovenop. Dit doen ze niet op een doorsnee manier. “Wij staan zelfstandigen bij met zowel financieel als psychologisch advies. 95% van onze klanten weten wij van een faillissement te redden of een gepaste oplossing te bieden,” maakt Maite zich sterk.

Wat doet Juriscon concreet?

“Wij ontfermen ons over bedrijven en ondernemers in financiële moeilijkheden, maar staan eveneens ondernemingen bij die advies nodig hebben zonder dat ze al in problemen zitten. Liever voorkomen dan genezen. Hoofdzakelijk zijn onze klanten weliswaar ondernemingen die ongezond zijn. Wij doen er alles aan deze terug op de rails te krijgen. Bij problemen met BTW, RSZ, sociale bijdragen  of leveranciers zijn wij de aangewezen partner . Juriscon komt tussen bij de bevoegde instanties, wij maken voorbereidingen inzake WCO-procedures en begeleiden de klant gedurende de gehele procedure. Wij zijn geen advocaten of boekhouders, met wie we weliswaar samenwerken om alles tot een goed einde te brengen.

Jullie zijn gespecialiseerd in de WCO-procedure. Verklaar?

“Wij zijn inderdaad al jaren vertrouwd met de WCO-procedure en hebben al talrijke bedrijven kunnen redden van een faillissement. De sterkte van Juriscon in dit verhaal is dat wij het veldwerk op ons nemen. Waarbij de raadsman enkel het juridisch aspect voor zich neemt , maar daarnaast valt die klant in een put met een procedure die zeer gecompliceerd is. Het merendeel weet bijvoorbeeld niet wat te doen op administratief vlak om in regel te blijven met de procedure. Zaken die cruciaal zijn voor het al dan niet slagen van de procedure. Bij niet nakomen van de verplichte administratieve zaken binnen de procedure kan de rechtbank beslissen de bescherming tegenoverstaande van de schuldeisers nietig te verklaren met gevolg dat de klant terug even ver staat als voordien zonder enige verdere kans om opnieuw een bescherming te vragen. Taken die wij op ons nemen, zijn het opstellen van de verplichte briefwisseling, de communicatie met alle schuldeisers betrokken in de procedure, het voorstel uitwerken en  het opstellen van het reorganisatieplan dit alles samen met de klant als ook de opvolging nadien.”

Jullie bieden ook psychologische begeleiding?

“Klopt. Het hebben van financiële problemen is niet evident en brengt heel wat mentale lasten  met zich mee. Niet alleen binnen het bedrijf maar ook naar het gezin toe. Hierbij ondersteunen wij de klant door een luisterend oor te bieden, ze te sturen, te adviseren en vooral ook door motivatie te geven om terug te vechten en uit de put te geraken. Het is belangrijk dat de klant weet dat hij of zij er niet alleen voor staat. Mijn studies psychologie helpen daar maar al te goed bij. Van de WCO-procedures die wij begeleiden gaat 95% niet failliet. Het is niet zo dat WCO automatisch gelijk staat met een faillissement. Maar een goede begeleiding hierin is als een fundament.”

Hoe worden jullie betaald?

‘Het is zo dat een eerste gesprek en analyse van een dossier geheel gratis en vrijblijvend is.

Nadien wordt met de klant de mogelijkheden en  het financiële kader besproken. Je moet het zien als een investering in je bedrijf , maar wat je investeert krijg je terug in de vorm van een gezond bedrijf of waar beterschap is.”

Niet alleen als het slecht gaat, kunnen bedrijven bij jullie terecht?

“Vele klanten zeggen achteraf, had ik het maar eerder geweten wat jullie doen. Ze blijven als het beter gaat ook nog bij ons aankloppen voor advies. Dat kan heel breed zijn: niet alleen op vlak van financiën, maar ook om de markt te bekijken, ze bij te sturen, adviseren op vlak van media ... Maar ook startende ondernemingen zijn bij ons van harte welkom voor raad en daad, het oprichten van vennootschappen als ook voor het invorderen van facturen. Opvallend hoeveel bedrijven hier problemen mee hebben en dan zelf in de problemen komen.”

Wie zijn jullie klanten?

“Ons cliënteel is zeer gedifferentieerd, het gaat van de kleine bakker om de hoek tot bedrijven met tientallen werknemers, van eenmanszaken tot nv’s. Kleine zelfstandigen vormen de meerderheid. Ze zijn goed in hun job maar soms minder sterk in de papierenmolen die er aan vast hangt of hebben er gewoon de tijd niet voor. Of al helemaal als de persoon die het papierwerk deed door omstandigheden wegvalt door scheiding of sterfgeval. Iedereen is welkom voor advies en coaching!”

Juriscon
Fabrieksstraat 43
3900 Overpelt
0474 07 13 61
www.juriscon.be