Leegstand winkels erg hoog in Limburg

Samen met Antwerpen (8,2%) is Limburg de enige provincie waar er meer dan 8% van de winkels leeg staat. In het Brussels Hoofdstedelijk gewest en in Oost-Vlaanderen is dat ongeveer de helft, de rest van de provincies ligt ongeveer daartussen. Vooral in de binnenstedelijke gebieden is er een overaanbod (>10 leegstand), maar ook de zogenaamde baanwinkels blijven vaker onbemand (4,5%). Het gaat in absolute cijfers om een stijging van 20% in de laatste 2 jaar. Dat heeft het studiebureau Locatus berekend.

Zelfstandigenorganisatie Unizo wijt deze evolutie aan de grootschalige shoppingcentra die buiten het stadscentrum worden gebouwd en aan de grotere winkelketens die alsmaar meer de periferie opzoeken. Die evolutie heeft bovendien tot gevolg dat kleinere winkels in het centrum worden weggedrukt en moeten sluiten of stoppen omdat ze geen opvolging vinden.

De organisatie pleit dan ook voor een multidisciplinaire aanpak van het probleem. Vanuit mobiliteit, ruimtelijke ordening, pandenbeleid, fiscaliteit en citymarketing moeten er stimulansen komen om de handelskernen te versterken. Eén van de suggesties is een soort Handelpandenfonds, waaruit gemeenten subsidies kunnen putten om uit te keren aan ondernemers die in het centrum een nieuwe handelszaak beginnen.