Licht op groen voor Alkens medicijn tegen schizofrenie

De federale overheidsdienst Volksgezondheid en het Centraal Ethisch Comité hebben het Alkense bedrijf PharmaNeuroBoost (PNB) de toestemming gegeven om hun middel voor de behandeling van schizofrene patiënten, te testen op mensen. Meer bepaald zal worden onderzocht in welke mate het product de klinische toestand van de chronische schizofreniepatiënten kan verbeteren.

“Het is onze missie om de ontoereikende behandeling van verwoestende psychiatrische aandoeningen zoals schizofrenie, significant te verbeteren”, zegt ceo Erik Buntinx, psychiater en uitvinder van dit product PNB02. “Dankzij de steun van het IWT kunnen wij bijkomend innoverend onderzoek uitvoeren, met als doel om de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen te optimaliseren.”
Bij de wetenschappelijke zoektocht kan PNB rekenen op de nieuwste beeldvormingstechnieken van het UZ Gasthuisberg in Leuven, waarmee de hersenactiviteit van patiënten nauwkeurig kan gemeten worden en kan gekoppeld worden aan het effect van potentieel nieuwe geneesmiddelen. Dat kan de ontwikkeling van betere behandelingen in de psychiatrie en neurologie aanzienlijk helpen.

PNB02 is het tweede project dat door PNB wordt opgezet. Het eerste product, PNB01, dient voor de behandeling van depressies, en wordt nu in de Verenigde Staten en Canada onderworpen aan de derde fase van de ontwikkeling. Het zou mogelijk in 2016 op de markt kunnen komen. Vorig jaar haalde PNB nog 15 miljoen euro vers kapitaal op om product 1 verder te testen en product 2 te kunnen lanceren.

Naast oprichter Erik Buntinx zijn de aandeelhouders van het Alkense biotechbedrijf KBC Private Equity, Saffelberg Investments en Biovest. Buntinx sluit niet uit dat in een volgende fase naar de beurs wordt gestapt om extra geld op te halen.