Limburg economisch naar de top loodsen: hier komen de tips!

Los van de dagelijkse activiteiten en het individuele lobbywerk dat Voka Limburg voor de leden doet, streeft de organisatie ook hogere objectieven na die het algemeen belang van de Limburgse ondernemers behartigen. Tijdens de jaarvergadering van donderdag in de Trixxo Arena geeft voorzitter Karin Van De Velde aan wat er structureel op hoger niveau moet aangepakt worden om onze bedrijven te laten floreren. Vijf actiepunten komen daarbij aan de oppervlakte:

"Hoe je het ook draait of keert, het is nog altijd de Oekraïnecrisis die een belangrijke negatieve impact heeft op onze conjunctuur", aldus de voorzitter. "Dit heeft gevolgen voor de energieprijzen, de loonkosten en de rentestijgingen. Dat alles maakt dat de verwachte economische groei in ons land beduidend lager zal zijn dan initieel gehoopt. Een magere voorspelling, dus, die ervoor zorgt dat 1/3 van de Limburgse bedrijven zijn investeringsplannen negatief bijstelt. We kruipen dus weliswaar uit het dal, maar het gaat héél traag en de schade op lange termijn valt niet te overzien. De risico's op recessie blijven prominent aanwezig: de Amerikaanse rentecurve, de haperende kredietverlening, de afkoelende vastgoedmarkt, de ongerustheid over de industrie én de Duitse recessie, waarvan wordt gehoopt dat ze België niet zal meesleuren in het verval. Het komt er dus op aan om de onzekerheid weg te nemen en de Limburgse economie krachtig aan te zwengelen."

Maar hoe?
Voka Limburg heeft alvast 3 aanbevelingen die the job moeten doen. "In de eerste plaats moeten we dringend de concurrentiekracht ondersteunen", vindt gedelegeerd bestuurder Johann Leten. "Het zijn vooral de loonindexeringen die ons de das omdoen ten opzichte van de buurlanden. Ten tweede: de fiscaliteit hervormen. Het moet fiscaal gestimuleerd worden om te innoveren en om talent aan te trekken en te behouden. Heel belangrijk: werken moet fiscaal beloond worden. En daarmee zitten we bij onze derde suggestie: meer mensen aan de slag krijgen. Om de werkzaamheidsgraad van 85% te halen dringen straffe maatregelen zich op, denk maar aan de herintegratie van langdurig zieken, het stimuleren van arbeidsmigratie of de promotie van STEM-opleidingen."

Voka Limburg pikt er in deze 3 thema's nog eens 5 heel concrete speerpunten uit: "Eén: haal de Einsteintelescoop naar Limburg: essentieel voor het aantrekken van hoogopgeleid personeel en goed voor honderden miljoenen aan investeringen. Twee: een versterking van het Limburgse starterslandschap is nodig, want we bengelen stevig achteraan het peloton. Drie: versnel de vergunningsprocedures. Een oud zeer, maar meer dan ooit actueel. Vier: steun de evolutie van de 'modal shift' (groene mobiliteit), en vijf: zorg voor flexibele huisvesting voor arbeidsmigranten. Een hopeloos verouderde regelgeving steekt hiervoor stokken in de wielen. Samengevat: willen we Limburg future proof maken, is er nog véél werk aan de winkel", besluit Leten.