Limburg promoot inheemse energieleveranciers

BE 2020 - Dynamisch Limburg

is de naam van een nieuw platform waarop Limburgse leveranciers van energiezuinige oplossingen, zoals zonnepanelen, isolatie, warmtepompen of zuinige ketels, zich verenigen. Hiermee willen ze Limburgers die geld willen besparen op hun energiefactuur, én gevoelig zijn voor het gebruik van duurzame, milieuvriendelijke toepassingen, aanzetten om in eigen provincie het aanbod te ontdekken. "Dit initiatief moet de groene energie in Limburg een boost geven en tegelijk tegemoet komen aan de provinciale doelstelling om tegen 2020 energieneutraal te zijn," zegt Marina Doggen van Gutami Solar, één van de oprichters. "Door de bundeling van krachten wordt de lokale economie ondersteund."

be2020nuTal van burgemeesters en het provinciebestuur steunen het initiatief. Zij zullen tijdens informatiesessies over groene energie de mogelijkheden toelichten aan het grote publiek. BE 2020 - Dynamisch Limburg gaat ook zelf allerhande sessies opzetten om de Limburgers goed te informeren. Het eerste daarvan is een website waarop zowel consumenten, nieuwe partners en overheidsinstellingen terecht kunnen.

Op de voorstelling van het project toonde Ludwig Vandenhove, gedeputeerde van Leefmilieu, zich enthousiast: "We willen de initiatiefnemers proficiat wensen. Dit is een project dat we ten volle ondersteunen omdat het helpt bij ons doel om klimaatneutraal te worden tegen 2020." Wim Dries, burgemeester van Genk, sloot zich aan: "Het valt mij op dat hier heel goed wordt samengewerkt tussen alle betrokken partijen. Dat is iets waar Limburg heel sterk in is. Als zowel de overheden, bedrijven als kennisinstellingen de krachten bundelen, zal de consument meer dan ooit overtuigd zijn om te kiezen voor duurzame energie-oplossingen."

Een deel van de omzet die via dit platform gegenereerd wordt, gaat naar 2 goede doelen: Een Hart voor Limburg en het Huis Erika Thijs.