Limburgse advocaten zetten softwarepolitie in hun hemd

De softwarepolitie Business Software Alliance (BSA) moet zijn praktijken aanpassen. Zo luidt in een notendop het vonnis van het Hof van Cassatie. Als BSA de computers van een bedrijf wil aanslaan omwille van een vermoeden van illegale software, moeten daar meer gegronde redenen voor zijn. Tot nog toe werden bedrijven vaak tot een schikking verplicht. BSA is een werdelwijde vereniging van softwarefabrikanten - met onder meer Adobe, AVG en Microsoft als leden - die jacht maakt op illegale software, of software waar geen licentie is voor betaald.

De manier van optreden van BSA heeft bij heel wat bedrijven al tot ongenoegen geleid. Vooral het feit dat de advocaat van BSA vaak onaangekondigd binnenviel en zonder bewijs het bedrijf een overdreven hoge schikking door de strot ramde, schoot bij heel wat bedrijfsleiders in het verkeerde keelgat.

Zo ook bij de softwaregroep Aexis, die om verhaal te zoeken de advocaten van Cresendo (Hasselt) onder de arm nam. “De mensen van BSA vielen tijdens de paasvakantie bij ons binnen. Ze dreigden de computers en servers te verzegelen als we niet met de schikking akkoord gingen,” getuigt ceo Frank Peeters van Aexis. “Voor één van onze dochterbedrijven was dat al de directe aanleiding geweest om de boeken neer te leggen. Het gaat om een zeer complexe problematiek, vandaar dat vele bedrijven vaak zonder het te weten niet helemaal in orde zijn met hun licenties.”

Beroep
“BSA verkreeg van de voorzitter van de rechtbank van koophandel telkens bijna automatisch de toelating om beslag te leggen op de computers, ook al was dat vermoeden gebaseerd op een ‘anonieme tip’,” zegt Mr. Bart Cresens van Cresendo (foto).

“Ons verzet tegen de schikking werd door de Brusselse rechtbank van Koophandel van tafel geveegd. Maar het Hof van Beroep volgde onze stelling wél en oordeelde dat er meer dan wat vermoedens nodig zijn om over te gaan tot het in beslag nemen van computers en voor het bedrijf cruciale servers.”

Cassatie
De toenmalige advocaat van BSA legde zich echter niet neer bij de beslissing van het Hof van Beroep, en trok naar Cassatie. Die heeft het vonnis zeer recent gepubliceerd op de website van het Hof. “En Cassatie volgt onze stelling helemaal,” zegt Bart Cresens niet zonder trots. “BSA heeft natuurlijk het recht om te jagen op illegale software, maar zal niet langer een schikking ‘met het mes op de keel’ kunnen afdwingen.”

Aexis en Cresendo beraden zich nu over een mogelijke tegenaanval en denken aan een schadevergoeding voor de onrechtmatige inbeslagname van de computers door BSA. Woordvoerster Elke Jeurissen van BSA was dinsdag nog niet op de hoogte van het vonnis van Cassatie. Volgens onze informatie heeft BSA zijn advocaat ondertussen wel al vervangen.