Limburgse economie doet beter dan verwacht

Uit de conjunctuurbarometer van Voka Limburg blijkt dat de verwachtingen voor het najaar enigszins naar boven moeten bijgesteld worden. Waar in de eerste maanden van 2013 een doemscenario voor de tweede jaarhelft werd voorspeld, blijken de bedrijven beter te presteren dan eerst gevreesd. Vooral de export en -verrassend genoeg- ook de automobielsector houden de algemene economie overeind, aldus Voka Limburg.

Conjunctuur1"Van een opwaartse conjunctuurkentering is nog geen sprake, maar de te verwachten terugval verloopt veel minder steil," aldus gedelegeerd bestuurder Johann Leten. "De Limburgse economie blijkt dus het nodige weerwerk te bieden. Het zijn voornamelijk de impulsen uitgaande van de export en automobielsector die in de richting van een conjunctuurverbetering werken. Na een sterke groei de afgelopen maanden stagneert de export op dit moment een beetje, maar het kan nog altijd uitstekende cijfers voorleggen. De automobielsector begint het steeds beter te doen in vergelijking met vorig jaar. Een inhaalbeweging lijkt ingezet. Deze impulsen zijn echter voorlopig nog te zwak om effectief een opwaartse omslag te maken."

“Hoewel we uiteraard niet verheugd kunnen zijn dat de economische activiteit in Limburg opnieuw zal afnemen, is dit toch positief nieuws. Niet alleen is de achteruitgang minder ernstig dan verwacht, ook bieden de prestaties in verschillende sectoren op termijn perspectief. Zeker de automobielsector blijkt stilaan een ernstige factor te worden bij het ondersteunen van het conjunctureel herstel. Nu ook het SALK-uitvoeringsplan van start kan gaan, zijn de nodige voorwaarden aanwezig om de Limburgse economie opnieuw op het juiste spoor te zetten.”