Limburgse gaat economie van Maastricht opwaarderen

Het college van Burgemeester en Wethouders van Maastricht heeft Karolien Leonard benoemd als Directeur Stadsontwikkeling en Economie. Een topfunctie (er zijn 5 directeurs in Maastricht) die als doel heeft om het leef-, woon- en werkklimaat in de stad te verbeteren en tevens de transformatie te begeleiden naar een internationale universiteitsstad. De Belgisch-Limburgse Karolien Leonard is 37 jaar en werkt momenteel als Directeur Real Estate bij de Provincie Limburg (in België).

karolien leonardKarolien Leonard werkte tot 2014 als Diensthoofd Grondgebiedszaken voor de gemeente Heers. In 2014 maakte ze de overstap naar de Provincie Limburg, waar ze als Diensthoofd Ruimtelijke Economie aan de slag ging voor de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM Limburg). Vanaf 2015 stond ze aan het hoofd van het provinciale vastgoed en was ze tevens coördinator van de staf Facilitair Beheer bij de Provincie.

“Ik kijk er erg naar uit om te kunnen bijdragen aan het realiseren van de hoge ambities die Maastricht zich gesteld heeft," zegt Karolien Leonard."Dat men voor het invullen van deze functie ook kandidaten van over de grens heeft gezocht, getuigt van het feit dat de Euregionale gedachte er echt leeft.”