Nieuws Limburg Liquiditeit in tijden van corona: Fineko licht aansprakelijkheidsrisico’s toe

Liquiditeit in tijden van corona: Fineko licht aansprakelijkheidsrisico’s toe

Liquiditeit in tijden van corona: Fineko licht aansprakelijkheidsrisico’s toe

Ook tijdens deze coronacrisis hebben bestuurders van vennootschappen de verplichting om voortdurend de liquiditeitspositie van de vennootschap te monitoren. Ze moeten aan de alarmbel trekken als deze in het gedrang dreigt te komen. Als bestuurder van een vennootschap is het van groot belang dat u persoonlijke aansprakelijkheid vermijdt door de juiste formaliteiten na te leven.

Onze regering(en) en de financiële sector hebben allerhande steunmaatregelen genomen om de liquiditeitspositie van ondernemingen in de mate van het mogelijke te beschermen. Mogelijk zullen deze steunmaatregelen voor sommige ondernemingen niet volstaan, zeker nu de coronamaatregelen verlengd zijn tot 3 mei.

In heel wat ondernemingen is het alle hens aan dek om deze crisis zonder te veel kleerscheuren te doorstaan. Naast de aanvraag van steunmaatregelen worden nieuwe inkomstenbronnen aangeboord (e-commerce, levering aan huis), geplande investeringen uitgesteld, kosten beperkt waar mogelijk en dividenduitkeringen geschrapt.

Het is belangrijk om in het achterhoofd te houden dat het vennootschapsrecht in bepaalde omstandigheden beraadslaging op het niveau van het bestuur vereist. Dit is het geval indien de coronamaatregelen de continuïteit van de onderneming in het gedrang brengen. Het bestuursorgaan moet dan gepaste maatregelen nemen om de continuïteit voor minstens twaalf maanden te garanderen. Deze maatregelen neemt u om bewijsredenen best op in een formeel verslag teneinde  bestuurdersaansprakelijkheid te vermijden.

Voor BV’s en CV’s geldt sinds begin dit jaar zelfs een verstrengde alarmbelprocedure. Die procedure komt er op neer dat het bestuursorgaan aan de alarmbel moet trekken indien het vaststelt dat de vennootschap niet in staat zal zijn om gedurende minstens de volgende twaalf maanden haar schulden te voldoen of indien het vaststelt dat het eigen vermogen van de vennootschap negatief wordt of dreigt te worden. Het bestuursorgaan moet dan een verslag opmaken waarin ofwel de ontbinding van de vennootschap ofwel concrete herstelmaatregelen worden voorgesteld.

Dit verslag moet worden voorgelegd aan de algemene vergadering, die in principe gehouden moet worden binnen de twee maanden nadat het bestuursorgaan de hierboven beschreven situatie vaststelt of had moeten vaststellen. De algemene vergadering beslist vervolgens over de ontbinding of de verderzetting van de vennootschap.

Het niet volgen van deze procedure kan leiden tot bestuurdersaansprakelijkheid ten koste van het privévermogen. Ook in de NV bestaat een alarmbelprocedure, zij het iets anders geformuleerd.

Het lijkt misschien allemaal een beetje formeel, want uiteraard zal iedere ondernemer kost wat kost trachten zijn of haar onderneming te redden, maar deze verslaggeving is absoluut noodzakelijk om uw aansprakelijkheid als bestuurder van een vennootschap – en dus uw privévermogen – te vrijwaren.

Mogelijk zullen de rechtbanken deze verplichtingen na de coronacrisis met enige mildheid beoordelen, maar better safe than sorry. Een gewaarschuwd bestuurder is er twee waard!

Reageer op dit bericht

Onderneming

Gerelateerde berichten

Onderneming

Veel gelezen in deze regio

Dit overzicht graag personaliseren met onderwerpen op jouw maat?

Maak een account aan en ga op onze gids pagina op zoek naar bedrijven, personen, sectoren en gemeentes die binnen jouw interessegebied vallen. Op deze manier kunnen we in onderstaand overzicht een gepersonaliseerde lijst van artikels tonen.