LRM: goed rapport en bank vooruit

De Limburgse investeringsmaatschappij LRM heeft goed gewerkt. Tot die conclusie komt een extern auditkantoor, dat in opdracht van bevoegd minister Lieten de beheersovereenkomst met de Vlaamse regering liet evalueren. De voorbije 5 jaar (2005-2010) heeft LRM in totaal 191 miljoen geïnvesteerd in 81 bedrijven of projecten. De mediaan van de geïnvesteerde bedragen kwam uit op 688.000 euro. Het team onder leiding van directeur Stijn Bijnens en voorzitter Hugo Leroi, krijgt lof toegezwaaid voor de verhoogde geloofwaardigheid die LRM sinds 2008 te beurt valt.

De positieve beoordeling van Arthur D. Little vormde de basis om een nieuw contract voor de komende 5 jaar met LRM af te sluiten, goed voor een investeringsbedrag van nog eens 235 miljoen. De focus van deze activiteiten blijft binnen drie pijlers: bedrijfsfinanciering, financiering van bedrijfsinfrastructuur en hefboomprojecten met een groot maatschappelijk rendement. En ook de vijf activiteitsdomeinen blijven dezelfde: ICT & Media, Life Sciences, Cleantech & Energy, KMO’s en grote ondernemingen.

Het auditbureau heeft enkele aanbevelingen. Zo komt het rendement vandaag vooral voort uit exits in grote bedrijven en zou dit ook voor de andere domeinen omhoog moeten. Men vindt ook dat LRM zich meer zou moeten richten op niet-Limburgse bedrijven die via een vestiging in onze provincie voor economische meerwaarde kunnen zorgen. Tot slot wordt aanbevolen om het talent binnen de eigen organisatie aan zich te binden, gezien de expertise en de vertrouwensrelatie met de lokale ondernemingen erg belangrijk zijn.