Malafide reclameronselaars werken per telefoon

Malafide reclameronselaars hebben hun actieterrein verlegd van persoonlijke bezoeken en online registratieformulieren naar telefonische oplichterij. Voka Limburg ontving een aantal meldingen van bedrijven die werden gecontacteerd door de Gele Bedrijvengids. Er wordt gevraagd een formulier te ondertekenen en op te sturen om de reclame stop te zetten, terwijl het in feite een nieuwe bestelling inhoudt.

fraude geld"Bedrijven krijgen nu telefonisch de melding dat de ‘Bedrijvengids’ op de hoogte werd gesteld dat men de reclame wil stopzetten, maar dat het nodige formulier nog niet is ingevuld," weet Johann Leten. "Er wordt gevraagd dit zo snel mogelijk in orde te brengen, anders worden extra kosten aangerekend. Onderteken dit formulier echter niet en maak steevast een klacht over aan de FOD Economie. Waarschuw ook Voka en de politie indien u telefonisch of via een schrijven gecontacteerd wordt. Dit loont! Samen kunnen we de malafide reclameronselaars het leven zuur maken.”

Daarnaast adviseert Voka Limburg alle ondernemingen om een aangetekende brief te sturen naar de reclameronselaar, waarin aangegeven wordt dat het contract is afgesloten op basis van misleiding (fraude) en daarom de overeenkomst als nietig wordt beschouwd.